Aktualności

Szanowni Państwo

Zapraszamy na bezpieczne zabiegi stomatologiczne!

Nasz gabinet został dostosowany do wymagań spowodowanych obecną wyjątkową sytuacją epidemiczną. Zakupiliśmy dodatkowe środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami MZ, PTS i innych podmiotów regulujących zasady funkcjonowania gabinetów stomatologicznych. Zakupiliśmy również urządzenie przeznaczone do fumigacji – zalecanie przez Konsultantów Krajowych jako najskuteczniejszy sposób na oczyszczenie powietrza oraz powierzchni z wszelkich drobnoustrojów – w tym wirusów. W gabinetach stale pracują lampy przepływowe oczyszczające powietrze, a w poczekalni działa oczyszczacz z funkcją jonizacji powietrza i oczyszczania UV.

Rezerwacje wizyt przyjmujemy jedynie telefonicznie.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami dotyczącymi wizyt w SMILE

  1.  Rejestracja wizyty odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną  na nr telefonu:  81 450 50 50 lub 533 345 050 

 W trakcie rozmowy telefonicznej:

– zapytamy o powód i cel wizyty,

– zadamy pytania dotyczące stanu zdrowia,

– przeprowadzimy wywiad epidemiologiczny,

– poinformujemy o środkach ochronnych stosowanych w naszym gabinecie.

3. Na dzień roboczy przed wizytą wyślemy do Państwa SMS celem potwierdzenia terminu wizyty.

4. Prosimy o ile to możliwe nie zabierać ze sobą osób towarzyszących. Wyjątek stanowią opiekunowie prawni lub faktyczni osób nieletnich do lat 18 lub opiekunowie osób niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych.

5. Prosimy o przybycie do gabinetu  5 min. przed wyznaczonym terminem wizyty. Ze względu na ograniczenie ilości pacjentów przebywających w poczekalni wprowadziliśmy  przerwy pomiędzy kolejnymi wizytami, podczas których nasz personel wykonuje dodatkowe procedury dezynfekcji oraz sterylizacji wyposażenia i pomieszczeń.

6. Po dotarciu na miejsce prosimy wejść do wiatrołapu. W pierwszej kolejności poprosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk specjalnym środkiem wirusobójczym  (dostępny na stojaku w wiatrołapie)

7. Do gabinetu prosimy PRZYJŚĆ W MASECZCE. Do czasu rozpoczęcia zabiegu stomatologicznego prosimy Państwa o niezdejmowanie maseczek.

8. Nasz pracownik dokona bezdotykowego pomiaru temperatury ciała na czole.

9. Prosimy o ograniczenie ilości rzeczy osobistych (torby itp.) oraz odzieży wierzchniej do niezbędnego minimum.

11. Następnie zostaną Państwo poproszeni o pisemne wypełnienie wywiadu epidemiologicznego oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka zarażeń drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową.

12. Do gabinetu zabiegowego zaprowadzi Państwa nasz pracownik. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni w całym gabinecie, nie wyjmowanie przedmiotów z kieszeni oraz w miarę możliwości o skorzystanie z toalety przed przybyciem do naszego gabinetu.

13. Na czas zabiegu poprosimy o zdjęcie maseczki i o ponowne jej założenie na zakończenie.

14. Po zabiegu odprowadzimy Państwa do recepcji. 

15. Informujemy, iż istnieje możliwość rozliczenia bezgotówkowego – płatności kartą.

Informacje ogólne na temat zapewnienia bezpieczeństwa w naszym gabinecie:

  • Przed każdą wizytą pracownicy recepcji wykonują dezynfekcję płynami wirusobójczymi powierzchni dotykowych jak klamki, blaty, kontakty, poręcze etc.
  • Odzież ochronna oraz środki ochrony dróg oddechowych dla lekarza i asysty na czas zabiegów – w skład zestawu do pojedynczego zabiegu wchodzą: jednorazowe fartuchy zabiegowe, przyłbice, okulary/gogle ochronne, maski ochronne o najwyższym standardzie zabezpieczenie mikrobiologicznego FFP3 i FFP2, klasyczne maski chirurgiczne, czepki, jednorazowe rękawice stomatologiczne.
  • Posiadamy nowoczesne urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza – lampy przepływowe UVC oraz urządzenie do fumigacji z H2O2, zapewniające czystość zarówno powietrza jak i powierzchni od wirusów, bakterii i grzybów.
  • Ograniczyliśmy wyposażenie poczekalni – wyeliminowaliśmy wyposażenie, które było dotykane przez wiele osób. Przez cały czas pracuje oczyszczacz powietrza. Oferujemy dostęp do sieci WiFi.
  • Przerwy między wizytami są tak dostosowane, byśmy mogli  poświęcić czas  na dokładne i bezpieczne przygotowanie gabinetu do kolejnego zabiegu.  Dodatkowo przed oraz po zakończeniu pracy wykonujemy naświetlanie lampami UV –C .

Środki ochronne oraz procedury leczenia stosowane w naszym gabinecie zostały wprowadzone na podstawie wytycznych opracowanych przez WHO, PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) oraz Ministerstwo Zdrowia RP.