Aktualności

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 13 maja ponownie rozpoczynamy pracę w naszym gabinecie – na razie z tymczasowym grafikiem pracy. 

W czasie przymusowej przerwy nasz gabinet został dostosowany do wymagań spowodowanych obecną wyjątkową sytuacją. Zakupiliśmy dodatkowe środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami MZ, PTS i innych podmiotów regulujących zasady funkcjonowania gabinetów stomatologicznych. Zakupiliśmy również urządzenie przeznaczone do fumigacji – zalecanie przez Konsultantów Krajowych jako najskuteczniejszy sposób na oczyszczenie powietrza oraz powierzchni z wszelkich drobnoustrojów – w tym wirusów. Stale używamy także lampy przepływowej oczyszczającej powietrze.

Rezerwacje wizyt przyjmujemy jedynie telefonicznie.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami dotyczącymi wizyt w SMILE

1. Zakres oferowanych usług stomatologicznych:

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID – 19 zawieszamy do odwołania przyjęcia planowe obejmujące zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej (higienizacja, wybielanie, planowa protetyka estetyczna), jak również leczenie nie wymagające interwencji w trybie pilnym. O tym, co jest leczeniem w trybie pilnym, decyduje lekarz po rozmowie z pacjentem.

2. Rejestracja wizyty odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną  na nr telefonu:  81 450 50 50 lub 533 345 050 

 W trakcie rozmowy telefonicznej:

– zapytamy o powód i cel wizyty,

– zadamy pytania dotyczące stanu zdrowia,

– przeprowadzimy wywiad epidemiologiczny,

– poinformujemy o środkach ochronnych stosowanych w naszym gabinecie.

3. Na dzień roboczy przed wizytą zadzwonimy do Państwa celem potwierdzenia terminu wizyty oraz przeprowadzimy wstępny wywiad epidemiologiczny.

4. Prosimy nie zabierać ze sobą osób towarzyszących, gdyż nie zostaną one wpuszczone na teren gabinetu. Wyjątek stanowią opiekunowie prawni lub faktyczni osób nieletnich do lat 18 lub opiekunowie osób niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych.

5. Prosimy o przybycie do gabinetu NIE WCZEŚNIEJ niż 5 min. przed wyznaczonym terminem wizyty. Ze względu na ograniczenie ilości pacjentów przebywających w poczekalni wprowadziliśmy obowiązkowe przerwy pomiędzy kolejnymi wizytami, podczas których nasz personel wykonuje dodatkowe procedury dezynfekcji oraz sterylizacji wyposażenia i pomieszczeń.

6. Po dotarciu na miejsce prosimy wejść do wiatrołapu. W pierwszej kolejności poprosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk specjalnym środkiem wirusobójczym  (dostępny na stojaku w wiatrołapie). Proszę zaczekać na pracownika. 

7. Przypominamy, że od dnia 16.04.2020 r. do odwołania obowiązuje na terenie RP nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że do czasu rozpoczęcia zabiegu stomatologicznego prosimy Państwa o niezdejmowanie maseczek.

8. Nasz pracownik wprowadzi Państwa do środka, następnie dokonamy bezdotykowego pomiaru temperatury ciała na skroni.

9. Prosimy o zminimalizowanie ilości rzeczy osobistych (torby itp.) oraz odzieży wierzchniej do niezbędnego minimum.

11. Następnie zostaną Państwo poproszeni o pisemne wypełnienie wywiadu epidemiologicznego oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka zarażeń drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową.

12. Do gabinetu zabiegowego zaprowadzi Państwa nasz pracownik. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni w całym gabinecie, nie wyjmowanie przedmiotów z kieszeni oraz w miarę możliwości o skorzystanie z toalety przed przybyciem do naszego gabinetu.

13. Na czas zabiegu poprosimy o zdjęcie maseczki i o ponowne jej założenie na zakończenie.

14. Po zabiegu odprowadzimy Państwa do recepcji. 

15. Informujemy, iż istnieje możliwość rozliczenia bezgotówkowego – płatności kartą.

Informacje ogólne na temat zapewnienia bezpieczeństwa w naszym gabinecie:

  • Przed każdą wizytą pracownicy recepcji wykonują dezynfekcję płynami wirusobójczymi powierzchni dotykowych jak klamki, blaty, kontakty, poręcze etc.
  • Odzież ochronna oraz środki ochrony dróg oddechowych dla lekarza i asysty na czas zabiegów – w skład zestawu do pojedynczego zabiegu wchodzą: jednorazowe fartuchy zabiegowe, przyłbice, okulary/gogle ochronne, maski ochronne o najwyższym standardzie zabezpieczenie mikrobiologicznego FFP3 i FFP2, klasyczne maski chirurgiczne, czepki, jednorazowe rękawice stomatologiczne.
  • Posiadamy nowoczesne urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza – lampę przepływową UVC oraz urządzenie do fumigacji z H2O2, zapewniające czystość zarówno powietrza jak i powierzchni od wirusów, bakterii i grzybów.
  • Ograniczyliśmy wyposażenie poczekalni – wyeliminowaliśmy wyposażenie, które było dotykane przez wiele osób. Oferujemy dostęp do sieci WiFi.
  • Praca odbywa się tylko na jednym fotelu, a przerwy między wizytami są wydłużone – dzięki temu mamy więcej czasu na dokładne i bezpieczne przygotowanie gabinetu do kolejnego zabiegu. Dodatkowo przed oraz po zakończeniu pracy wykonujemy naświetlanie lampami UV –C .

Środki ochronne oraz procedury leczenia stosowane w naszym gabinecie zostały wprowadzone na podstawie wytycznych opracowanych przez WHO, PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) oraz Ministerstwo Zdrowia RP.