Autoklaw MELAG Vacuklav

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo higieniczne wykonywanych zabiegów.

Dezynfekcja i sterylizacja jest przeprowadzana według najwyższych światowych standardów i dokumentowana dzięki drukarce dołączonej do urządzenia. Personel jest przeszkolony w zakresie zasad dezynfekcji i sterylizacji, a procedury są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkie narzędzia używane w czasie zabiegów są odpowiednio przygotowane. Myte w stomatologicznej myjce ultradźwiękowej, dezynfekowane w wysoce aktywnych płynach bakteriobójczych, a następnie pakowane w jednorazowe opakowania i sterylizowane w autoklawie. Skuteczność procesów sterylizacji potwierdzana jest każdorazowo specjalnymi testami paskowymi, a raz na 3 miesiące testem biologicznym weryfikowanym w stacji sanitarno-epidemioogicznej. Sterylnie opakowane narzędzia są za każdym razem rozpakowywane przy pacjencie. Gabinet  jest wyposażony w najnowszy autoklaw MELAG Vacuklav z drukarką, który sterylizuje narzędzia za pomocą wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia i pary wodnej.

Wszędzie tam, gdzie to możliwe stosujmy sprzęt jednorazowy: rękawiczki, strzykawki, igły do znieczuleń, strzykawki, końcówki ślinociągu, kubeczki, śliniaki, osłonki na czujnik rentgenowski i lampę polimeryzacyjną są każdorazowo zmieniane.

Odpady medyczne są odbierane przez specjalistyczną firmę i utylizowane.