Autoklaw MELAG Vacuklav 43/44 B+ i Termodezynfektor MELATherm 10

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo higieniczne wykonywanych zabiegów. W 2021 roku SMILE został wyposażony w cykl sterylizacji obejmujący termodezynfekcję i sterylizację w urządzeniach MELAG.  To dezynfektor MELATherm 10 Evolution i autoklaw MELAG Vacuclav 43/44 B+ Evolution. Dezynfekcja, dezynfekcja termiczna  i sterylizacja są przeprowadzane według najwyższych światowych standardów i dokumentowane na kartach pamięci przy każdym przeprowadzonym cyklu. Personel jest przeszkolony w zakresie zasad dezynfekcji i sterylizacji, a procedury są na bieżąco aktualizowane. Wszystkie narzędzia używane w czasie zabiegów są odpowiednio przygotowane. Myte w stomatologicznej myjce ultradźwiękowej, dezynfekowane w wysoce aktywnych płynach bakteriobójczych, poddawane dezynfekcji termicznej w MELATherm 10, a następnie pakowane w jednorazowe opakowania i sterylizowane w autoklawie MELAG. Skuteczność procesów sterylizacji potwierdzana jest każdorazowo specjalnymi testami paskowymi, a raz na 3 miesiące testem biologicznym weryfikowanym w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Sterylnie opakowane narzędzia są za każdym razem rozpakowywane przy pacjencie. Wszędzie tam, gdzie to możliwe stosujmy sprzęt jednorazowy: rękawiczki, strzykawki, igły do znieczuleń, strzykawki, końcówki ślinociągu, kubeczki, śliniaki, osłonki na czujnik rentgenowski i lampę polimeryzacyjną są każdorazowo zmieniane. Pracujemy systemem jednorazowych końcówek dmuchawki wodno-powietrznej RISKontrol. Odpady medyczne są odbierane przez specjalistyczną firmę i utylizowane.