Endometr i mikrosilnik endodontyczny

Endometr to urządzenie elektroniczne służące do dokładnego pomiaru długości kanału korzeniowego w trakcie leczenia endodontycznego. Dzięki temu można opracować i wypełnić kanał korzeniowy precyzyjnie do końca. Mikrosilnik umożliwia skuteczne poszerzenie kanałów korzeniowych specjalnymi narzędziami, co warunkuje ich prawidłowe wypełnienie. W centrum stosujemy urządzenia: Endo Master oraz Dentaport ZX.