Koferdam

(Rubber Dental Dam) Koferdam to arkusz specjalnej gumy która wraz z innymi akcesoriami służy do izolacji pola zabiegowego. Jest to najlepszy sposób zapewnienia suchości i widoczności zębów podczas leczenia, szczególnie endodontycznego. Koferdam ułatwia pracę stomatologa, ale przede wszystkim zapewnia większą dokładność i skuteczność oraz lepsze rezultaty podczas leczenia. Dzieje się tak przez:
  • stworzenie bariery aseptycznej (zabezpieczenie przed drobnoustrojami znajdującymi się w ślinie);
  • kontrolę wilgotności;
  • zwiększony dostęp do pola operacyjnego (odsunięcie języka, warg, policzków oraz dziąsła);
  • zwiększoną widoczność pola operacyjnego