Radiowizjografia Planmeca

Gabinet wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy radiowizjografii cyfrowej (RVG) firmy Planmeca. Dzięki nim lekarz jest w stanie wykonać zdjęcie rentgenowskie zęba w ciągu 1 minuty i omówić je razem z pacjentem na ekranie monitora. Poprzez zastosowanie czujnika cyfrowego dawka promieniowania została ograniczona o 90%. Zatem wykonanie 9 zdjęć RVG daje napromieniowanie równe jednemu zdjęciu małoobrazkowemu na klasycznej błonie rentgenowskiej. Napromieniowanie jednego zdjęcia RVG to dawka, jaką otrzymalibyśmy z kosmosu przebywając cały dzień na świeżym powietrzu. Oprogramowanie umożliwia lekarzowi wykonanie dodatkowych pomiarów takich jak: pomiar długości kanału czy względnej gęstości kości. Każdy etap leczenia endodontycznego może być monitorowany na fotelu stomatologicznym, zatem w większości przypadków leczenie może być przeprowadzone na jednej wizycie. Na życzenie pacjenta zdjęcie może być wydane na dyskietce lub wydrukowane. Kolejną zaletą RVG jest ekologia. Stosowanie RVG eliminuje użycie odczynników chemicznych.