Urzadz. do kondens. gutaperki

Urządzenie do kondensacji gutaperki.

Wypełnianie kanałów korzeniowych metodą termiczną jest na świecie standardem. Jest to metoda bezpieczna i dająca przewidywalny efekt. W Smile stosujemy urządzenie Elements Obturation Unit.