Bruksizm. Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia

Zaburzenia czynnościowe narządu żucia (dysfunkcje) dotyczą nie tylko stawów skroniowo-żuchwowych, ale także mięśni, tkanek, narządów jamy ustnej i twarzoczaszki, które pozostają pod kontrolą układu nerwowego. Stawy skroniowo-żuchwowe połączone kością żuchwy oraz innymi elementami układu ruchowego narządu żucia biorą udział w akcie żucia pokarmów, połykania, mówienia, śpiewania, czy ziewania. Zaburzenie któregokolwiek z elementów tego układu wpływa na pozostałe i może powodować takie dolegliwości jak bóle czy zaburzenia zwarcia zębów. Bruksizm to określenie na zaciskanie i zgrzytanie zębami o charakterze nawykowym i nieświadomym. Zależnie od czasu występowania ( dzienny lub nocny), możliwych przyczyn, czy zaawansowania leczenie jest dobierane indywidualnie. Najczęstsze przyczyny dysfunkcji to:
 • stres i związane z nim napięcie mięśni,
 • parafunkcje, np żucie gumy, ogryzanie paznokci, ołówków lub innych przedmiotów, zgrzytanie zębami, zaciskanie zębów,
 • nie uzupełnione braki zębowe,
 • wady zgryzu, postawy,
 • urazy głowy lub szczęki,
 • zapalenie stawów.
Objawy zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych to:
 • poranne uczucie odrętwienia i zmęczenia szczęk,
 • niewyjaśnione bóle głowy, szyi, karku,
 • bóle ucha, uczucie przytkania,
 • uczucie “przeskakiwania” w stawie,
 • trzaski i bóle w stawach podczas otwierania i zamykania ust oraz żucia,
 • ograniczenie ruchomości żuchwy, trudności w opuszczaniu lub ruchach bocznych.
 • ścieranie zębów.

Leczenie

W leczeniu zaburzeń najistotniejsze jest dokładne badanie kliniczne i ustalenie przyczyny dolegliwości. Leczenie może składać się z kilku faz. Pierwszym celem jest uświadomienie pacjentowi przyczyny dysfunkcji i eliminacja szkodliwych nawyków, czyli parafunkcji. W celu zmniejszenia napięcia mięśni, dolegliwości bólowych i korekta kontaktów zębów najczęściej wykonujemy specjalne, indywidualne szyny na zęby. Mogą one być stosowane czasowo, lub non-stop przez dłuższy czas. Wybór metody zależy od stopnia nasilenia zaburzeń. Często po leczeniu szyną konieczna jest stała korekta zwarcia przez np. zmianę kształtu zębów, wykonanie koron protetycznych, czy leczenie ortodontyczne aparatem stałym. Długotrwale nie uzupełnione braki zębowe mogą być przyczyną zaburzeń, których leczenia przebiega kilkuetapowo i prowadzi do protetycznej przebudowy zębów, ich kontaktów i wysokości zwarcia. Warto pamiętać, że jeżeli wystąpią objawy zaburzeń, szybkie zgłoszenie się do lekarza daje większą szansę na pełne ustąpienie dolegliwości. W centrum Smile zwracamy uwagę na profilaktykę zaburzeń czynnościowych i uświadamiamy pacjentów na temat szkodliwych nawyków, gdyż podstawowa przyczyna dolegliwości- stres towarzyszy nam na co dzień. Stosowane przez nas w leczeniu zaburzeń czynnościowych aparaty to:
 • szyny silikonowe,
 • indywidualne szyny akrylowe,
 • płytki podjęzykowe,
 • szyny miękkie (“szwedzkie”).